Wesprzyj nas


DROGI DARCZYŃCO

Bardzo nam miło, że pragniesz dołączyć do grona przyjaciół inicjatyw i działań na rzecz szeroko
rozumianej edukacji. Darowizny są przekazywane na utworzenie żłobka dla dzieci oraz prowadzenie
szkoły rodzenia i zajęć edukacyjnych dla naszych małych podopiecznych. Jesteśmy wdzięczni za
każdą darowiznę, która stanowi cenną cegiełkę w budowaniu solidnego fundamentu pod
najważniejszą instytucję społeczną, jaką jest szczęśliwa i spełniona rodzina. To dzięki Twojej
wspaniałomyślności misja Stowarzyszenia może być dalej kontynuowana.

W jaki sposób możesz nas wspomóc?

DAROWIZNY

Darowizny od osób fizycznych:

Zapisy Ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) dotyczące możliwości odliczenia
darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny w
kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu.

Darowizny od osób prawnych:

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące
możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można
odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu.

Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być
udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia.
Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej
darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

Wzór umowy Darowizny Pieniężnej jak i wzór umowy Darowizy Rzeczy-do ściągnięcia
w zakładce „Pliki do pobrania”

SPONSORING

Sponsoring oznacza odpłatne przysporzenie majątkowe wyrażające się w pieniądzach, rzeczach lub
usługach, dokonywane przez firmę, osobę prywatną, instytucję itp. (sponsora) na rzecz
Stowarzyszenia, w celu wykonania przez niego czynności określonych w umowie sponsoringu.

Sponsoring nie jest czynnością jednostronną, ukierunkowaną na osiągnięcie korzyści jedynie przez
sponsorowanego (jak w przypadku darowizny). Sponsor jest zobowiązany do określonych świadczeń,
ale także na sponsorowanym ciążą określone obowiązki względem sponsora, np. kolportaż materiałów
reklamowych, zamieszczenie logo sponsora według jego wskazań. Sponsor przekazuje
sponsorowanemu fundusze lub wsparcie logistyczne, techniczne, doradcze itd., w zamian
sponsorowany zamieszcza informacje o sponsorowaniu danego przedsięwzięcia przez sponsora.
Sponsoring daje więc korzyści także sponsorowi.

Wzór umowy sponsoringu do ściągnięcia w zakładce „Pliki do pobrania”
W jaki sposób możesz przekazać nam pieniądze?

KONTO STOWARZYSZENIA

Zlecenie przelewu bankowego z darowizną prosimy kierować na konto:

Centrum Edukacji i Warunków Rozwoju
ul. Szkolna 4
44- 178 Przyszowice
KRS 0000207203
REGON: 278319370

Bank Zachodni WBK 1 Oddział w Gliwicach
Dolnych Wałów 1, 44-100 Gliwice
nr konta bankowego: 54 1090 1766 0000 0001 1488 8316